وزیر کشور باید به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگو باشد

وزیر کشور باید به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگو باشد
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به لحاظ این بی‌قانونی، وزیر کشور باید به صحن علنی بیاید و پاسخگوی بی‌تدبیری مسؤولین استان فارس باشد چراکه با این حرکت، آرامش مردم هرمزگان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

وزیر کشور باید به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگو باشد

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به لحاظ این بی‌قانونی، وزیر کشور باید به صحن علنی بیاید و پاسخگوی بی‌تدبیری مسؤولین استان فارس باشد چراکه با این حرکت، آرامش مردم هرمزگان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
وزیر کشور باید به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگو باشد

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author