وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه دولت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد و گفت: وضعیت دانشگاه علوم پزشگی گیلان در حالت بحرانی است.

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه دولت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد و گفت: وضعیت دانشگاه علوم پزشگی گیلان در حالت بحرانی است.
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

بک لینک

View more posts from this author