وضعیت زنجیره فولاد در بیجار به زودی تعیین تکلیف می‌شود

وضعیت زنجیره فولاد در بیجار به زودی تعیین تکلیف می‌شود
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت زنجیره فولاد در این شهرستان بیجار گفت: به زودی کارشناسان ایمیدرو برای جانمایی واحد صنعتی آهن اسفنجی در این شهرستان حضور پیدا خواهند کرد.

وضعیت زنجیره فولاد در بیجار به زودی تعیین تکلیف می‌شود

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت زنجیره فولاد در این شهرستان بیجار گفت: به زودی کارشناسان ایمیدرو برای جانمایی واحد صنعتی آهن اسفنجی در این شهرستان حضور پیدا خواهند کرد.
وضعیت زنجیره فولاد در بیجار به زودی تعیین تکلیف می‌شود

View more posts from this author