وضعیت شهر قم مطلوب‌تر از دیگر کلان‌شهرهای کشور است

وضعیت شهر قم مطلوب‌تر از دیگر کلان‌شهرهای کشور است
شهردار قم با تاکید بر اینکه وضعیت شهر قم در بین کلان‌شهرهای کشور بهتر است، گفت: این وضعیت به خاطر عنایات الهی به این خطه مقدس است و باید تلاش کنیم این نورانیت در سال 97 بیشتر شود.

وضعیت شهر قم مطلوب‌تر از دیگر کلان‌شهرهای کشور است

شهردار قم با تاکید بر اینکه وضعیت شهر قم در بین کلان‌شهرهای کشور بهتر است، گفت: این وضعیت به خاطر عنایات الهی به این خطه مقدس است و باید تلاش کنیم این نورانیت در سال 97 بیشتر شود.
وضعیت شهر قم مطلوب‌تر از دیگر کلان‌شهرهای کشور است

View more posts from this author