وظیفه دولت سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاست/ مصرف کالای ایرانی دشمن را در جنگ اقتصادی خلع سلاح می‌کند

وظیفه دولت سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاست/ مصرف کالای ایرانی دشمن را در جنگ اقتصادی خلع سلاح می‌کند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت وظیفه جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای خارجی غیر ضروری و سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاها را بر عهده دارد چرا که این مسئله به معضل بزرگ تبدیل شده است.

وظیفه دولت سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاست/ مصرف کالای ایرانی دشمن را در جنگ اقتصادی خلع سلاح می‌کند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت وظیفه جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای خارجی غیر ضروری و سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاها را بر عهده دارد چرا که این مسئله به معضل بزرگ تبدیل شده است.
وظیفه دولت سخت‌گیری نسبت به مسئله قاچاق کالاست/ مصرف کالای ایرانی دشمن را در جنگ اقتصادی خلع سلاح می‌کند

View more posts from this author