وظیفه ما بصیرت‌افزایی است/ حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود

وظیفه ما بصیرت‌افزایی است/ حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری بیان حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود گفت: وظیفه ما بصیرت افزایی است.

وظیفه ما بصیرت‌افزایی است/ حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری بیان حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود گفت: وظیفه ما بصیرت افزایی است.
وظیفه ما بصیرت‌افزایی است/ حرف‌های دوپهلو نوعی آسیب محسوب می‌شود

View more posts from this author