وعده‌های پوچ اقامت در ترکیه و ارمنستان/ 2 کلاهبردار دستگیر شدند

وعده‌های پوچ اقامت در ترکیه و ارمنستان/ 2 کلاهبردار دستگیر شدند
رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری دو نفر که با وعده‌های سفر و اقامت در کشورهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان از افراد کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.

وعده‌های پوچ اقامت در ترکیه و ارمنستان/ 2 کلاهبردار دستگیر شدند

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری دو نفر که با وعده‌های سفر و اقامت در کشورهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان از افراد کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
وعده‌های پوچ اقامت در ترکیه و ارمنستان/ 2 کلاهبردار دستگیر شدند

View more posts from this author