وقتی معلولیت هم مانع پرواز نمی‌شود/ هنوز نتوانسته‌ام بهترین عکسم را بگیرم/ لنزهایم فرزندانم هستند

وقتی معلولیت هم مانع پرواز نمی‌شود/ هنوز نتوانسته‌ام بهترین عکسم را بگیرم/ لنزهایم فرزندانم هستند
شهرستان نی‌ریز با داشتن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان انسانی همواره خود را در زمینه‌های مختلف نشان داده است که یکی از این‌ها هنرمند عکاسی است که با وجود معلولیت موفق به کسب مدال برنز در مسابقات جهانی عکاسی در کشور فرانسه شد.

وقتی معلولیت هم مانع پرواز نمی‌شود/ هنوز نتوانسته‌ام بهترین عکسم را بگیرم/ لنزهایم فرزندانم هستند

شهرستان نی‌ریز با داشتن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان انسانی همواره خود را در زمینه‌های مختلف نشان داده است که یکی از این‌ها هنرمند عکاسی است که با وجود معلولیت موفق به کسب مدال برنز در مسابقات جهانی عکاسی در کشور فرانسه شد.
وقتی معلولیت هم مانع پرواز نمی‌شود/ هنوز نتوانسته‌ام بهترین عکسم را بگیرم/ لنزهایم فرزندانم هستند

View more posts from this author