وقتی کارد به استخوان می‌رسد؛ کاپیتان استقلال خوزستان گفت آنچه را که نباید

وقتی کارد به استخوان می‌رسد؛ کاپیتان استقلال خوزستان گفت آنچه را که نباید
کاپیتان استقلال خوزستان با اشاره به مشکلات تیمش گفت: مدیرعامل تیم می‌گوید که فعلا در باشگاه پولی نیست و تمرین کنید یا نکنید فرقی ندارد، ما هم گفتیم نه تمرین می‌کنیم نه برای بازی بعد به میدان می‌رویم.

وقتی کارد به استخوان می‌رسد؛ کاپیتان استقلال خوزستان گفت آنچه را که نباید

کاپیتان استقلال خوزستان با اشاره به مشکلات تیمش گفت: مدیرعامل تیم می‌گوید که فعلا در باشگاه پولی نیست و تمرین کنید یا نکنید فرقی ندارد، ما هم گفتیم نه تمرین می‌کنیم نه برای بازی بعد به میدان می‌رویم.
وقتی کارد به استخوان می‌رسد؛ کاپیتان استقلال خوزستان گفت آنچه را که نباید

View more posts from this author