وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان

وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان
مدیر جهاد کشاورزی بوکان از وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان خبر داد.

وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان

مدیر جهاد کشاورزی بوکان از وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان خبر داد.
وقوع آتش‌سوزی در مزارع گندم بوکان

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author