وقوع قتل زوج جوان در ارومیه تکذیب شد

وقوع قتل زوج جوان در ارومیه تکذیب شد
رئیس‌ پلیس فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: روز گذشته هیچگونه قتلی در ارومیه اتفاق نیفتاده و خبر قتل زوج جوان در ارومیه کذب است.

وقوع قتل زوج جوان در ارومیه تکذیب شد

رئیس‌ پلیس فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: روز گذشته هیچگونه قتلی در ارومیه اتفاق نیفتاده و خبر قتل زوج جوان در ارومیه کذب است.
وقوع قتل زوج جوان در ارومیه تکذیب شد

View more posts from this author