وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان

وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان خبر داد.

وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان خبر داد.
وقوع 10 فقره حادثه و حریق در سمنان

دانلود سرا

View more posts from this author