وقوع 371 تصادف و فوت 17 نفر در سر صحنه تصادف در محورهای سیستان و بلوچستان

وقوع 371 تصادف و فوت 17 نفر در سر صحنه تصادف در محورهای سیستان و بلوچستان
رئیس فوریت‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از ابتدای طرح سلامت نوروزی تعداد 371 تصادف جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که 529 مصدوم و 17 کشته سر صحنه تصادف به دنبال داشته است.

وقوع 371 تصادف و فوت 17 نفر در سر صحنه تصادف در محورهای سیستان و بلوچستان

رئیس فوریت‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از ابتدای طرح سلامت نوروزی تعداد 371 تصادف جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که 529 مصدوم و 17 کشته سر صحنه تصادف به دنبال داشته است.
وقوع 371 تصادف و فوت 17 نفر در سر صحنه تصادف در محورهای سیستان و بلوچستان

View more posts from this author