وقوع 372 مورد حادثه در شهرضا

وقوع 372 مورد حادثه در شهرضا
رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرضا از وقوع 372 مورد حادثه طی سال 94 در این شهرستان خبر داد.

وقوع 372 مورد حادثه در شهرضا

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرضا از وقوع 372 مورد حادثه طی سال 94 در این شهرستان خبر داد.
وقوع 372 مورد حادثه در شهرضا

بک لینک

View more posts from this author