وقوع 85 درصد کشته‌های سوانح رانندگی سمنان در محدوده جاده تهران- مشهد‌

وقوع 85 درصد کشته‌های سوانح رانندگی سمنان در محدوده جاده تهران- مشهد‌
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: 85 درصد از کشته‌های سوانح رانندگی استان سمنان در طرح نوروزی در محدوده جاده اصلی تهران به مشهد رخ داده است.‌

وقوع 85 درصد کشته‌های سوانح رانندگی سمنان در محدوده جاده تهران- مشهد‌

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: 85 درصد از کشته‌های سوانح رانندگی استان سمنان در طرح نوروزی در محدوده جاده اصلی تهران به مشهد رخ داده است.‌
وقوع 85 درصد کشته‌های سوانح رانندگی سمنان در محدوده جاده تهران- مشهد‌

View more posts from this author