ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در دماوند اعلام شد

ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در دماوند اعلام شد
ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در شهر دماوند اعلام شد و پانزدهمین شهید مدافع حرم میهمان مردم این شهر در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان خواهد بود.

ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در دماوند اعلام شد

ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در شهر دماوند اعلام شد و پانزدهمین شهید مدافع حرم میهمان مردم این شهر در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان خواهد بود.
ویژه‌برنامه‌های احیای شب‌های قدر در دماوند اعلام شد

کتابخانه فرهنگ

View more posts from this author