ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال در حرم رضوی آغاز شد/ پخش مراسم از شبکه‎ قرآن

ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال در حرم رضوی آغاز شد/ پخش مراسم از شبکه‎ قرآن
ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال دقایقی قبل با حضور خیل عظیمی از زائران و مجاوران در بارگاه منور امام رضا(ع) با قرائت قرآن کریم آغاز شد.

ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال در حرم رضوی آغاز شد/ پخش مراسم از شبکه‎ قرآن

ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال دقایقی قبل با حضور خیل عظیمی از زائران و مجاوران در بارگاه منور امام رضا(ع) با قرائت قرآن کریم آغاز شد.
ویژه‌برنامه لحظه تحویل سال در حرم رضوی آغاز شد/ پخش مراسم از شبکه‎ قرآن

View more posts from this author