پاسداران مالک اشتر زمانه هستند

پاسداران مالک اشتر زمانه هستند
امام جمعه رامسر با بیان اینکه پاسداران مالک اشتر و عمار زمانه هستند، گفت: امروزه امنیت، آسایش و رفاه به برکت جانباز و شهدا و شهدای مدافع حرم است.

پاسداران مالک اشتر زمانه هستند

امام جمعه رامسر با بیان اینکه پاسداران مالک اشتر و عمار زمانه هستند، گفت: امروزه امنیت، آسایش و رفاه به برکت جانباز و شهدا و شهدای مدافع حرم است.
پاسداران مالک اشتر زمانه هستند

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author