پاس و شهرداری دوباره به هم خوردند

پاس و شهرداری دوباره به هم خوردند
تیم فوتبال پاس و شهرداری همدان برخلاف انتظارات، دوباره به هم خوردند و در فصل جاری لیگ دسته دوم هم‌گروه هستند.

پاس و شهرداری دوباره به هم خوردند

تیم فوتبال پاس و شهرداری همدان برخلاف انتظارات، دوباره به هم خوردند و در فصل جاری لیگ دسته دوم هم‌گروه هستند.
پاس و شهرداری دوباره به هم خوردند

View more posts from this author