پاکسازی 2 منطقه آلوده و آسیب‌پذیر در آمل

پاکسازی 2 منطقه آلوده و آسیب‌پذیر در آمل
فرماندار ویژه آمل گفت: دو منطقه آلوده و آسیب‌پذیر این شهرستان با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی پاکسازی شد.

پاکسازی 2 منطقه آلوده و آسیب‌پذیر در آمل

فرماندار ویژه آمل گفت: دو منطقه آلوده و آسیب‌پذیر این شهرستان با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی پاکسازی شد.
پاکسازی 2 منطقه آلوده و آسیب‌پذیر در آمل

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author