پایان‌نامه‌ها در مسیر تولید علوم انسانی،اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد

پایان‌نامه‌ها در مسیر تولید علوم انسانی،اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد
مراسم تحول در علوم انسانی با حضور دبیر کنگره بین‌المللی علوم انسانی،اسلامی و مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز برگزار گردید که در پایان مراسم بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز قرائت شد.

پایان‌نامه‌ها در مسیر تولید علوم انسانی،اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد

مراسم تحول در علوم انسانی با حضور دبیر کنگره بین‌المللی علوم انسانی،اسلامی و مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز برگزار گردید که در پایان مراسم بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز قرائت شد.
پایان‌نامه‌ها در مسیر تولید علوم انسانی،اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد

خرید بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author