پایان دوره آموزشی 87 نیروی بدو استخدام سازمان آتش‌نشانی در شیراز

پایان دوره آموزشی 87 نیروی بدو استخدام سازمان آتش‌نشانی در شیراز
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: در دومین دوره آموزش شبانه‌روزی تکاوری تخصصی 87 نیروی بدو استخدام این سازمان طی 50 روز با آخرین متد و روش‌های روز دنیا آشنا شدند.

پایان دوره آموزشی 87 نیروی بدو استخدام سازمان آتش‌نشانی در شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: در دومین دوره آموزش شبانه‌روزی تکاوری تخصصی 87 نیروی بدو استخدام این سازمان طی 50 روز با آخرین متد و روش‌های روز دنیا آشنا شدند.
پایان دوره آموزشی 87 نیروی بدو استخدام سازمان آتش‌نشانی در شیراز

بازی

View more posts from this author