پایان یافتن طرح مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم(ع) ملقب به شاه‌پریان

پایان یافتن طرح مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم(ع) ملقب به شاه‌پریان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه حاجی‌آباد از پایان مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم در این شهرستان خبر داد.

پایان یافتن طرح مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم(ع) ملقب به شاه‌پریان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه حاجی‌آباد از پایان مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم در این شهرستان خبر داد.
پایان یافتن طرح مرمت و کاشی‌کاری امامزاده ابراهیم(ع) ملقب به شاه‌پریان

اندروید

اخبار کارگران

View more posts from this author