پتروشیمی بر سکوی سوم لیگ برتر بسکتبال ایستاد

پتروشیمی بر سکوی سوم لیگ برتر بسکتبال ایستاد
تیم پتروشیمی بندرامام با غلبه بر نفت آبادان در سومین دیدار به عنوان سوم رقابت های لیگ برتر دست یافت.

پتروشیمی بر سکوی سوم لیگ برتر بسکتبال ایستاد

تیم پتروشیمی بندرامام با غلبه بر نفت آبادان در سومین دیدار به عنوان سوم رقابت های لیگ برتر دست یافت.
پتروشیمی بر سکوی سوم لیگ برتر بسکتبال ایستاد

View more posts from this author