پذیرایی والیبالیست‌های معلول هیأت قم از صدرنشین لیگ برتر

پذیرایی والیبالیست‌های معلول هیأت قم از صدرنشین لیگ برتر
والیبالیست‌های معلول تیم هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم از صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه‌های کشور پذیرایی می‌کنند.

پذیرایی والیبالیست‌های معلول هیأت قم از صدرنشین لیگ برتر

والیبالیست‌های معلول تیم هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم از صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه‌های کشور پذیرایی می‌کنند.
پذیرایی والیبالیست‌های معلول هیأت قم از صدرنشین لیگ برتر

View more posts from this author