پذیرش هتل‌های گیلان به کمتر از 40 درصد رسید

پذیرش هتل‌های گیلان به کمتر از 40 درصد رسید
مدیرعامل جامعه هتل‌داران گیلان گفت: نوروز سال 95 پذیرش مسافران در هتل‌های استان به کمتر از 40 درصد رسیده و این کاهش پذیرش زنگ خطری برای اقتصاد گردشگری گیلان است.

پذیرش هتل‌های گیلان به کمتر از 40 درصد رسید

مدیرعامل جامعه هتل‌داران گیلان گفت: نوروز سال 95 پذیرش مسافران در هتل‌های استان به کمتر از 40 درصد رسیده و این کاهش پذیرش زنگ خطری برای اقتصاد گردشگری گیلان است.
پذیرش هتل‌های گیلان به کمتر از 40 درصد رسید

روزنامه ایران

استخدام ایران

View more posts from this author