پراید جان عابر پیاده را در محور جاسک – کنارک گرفت

پراید جان عابر پیاده را در محور جاسک – کنارک گرفت
رئیس فوریت‌های پزشکی جاسک گفت: یک عابر پیاده در حادثه رانندگی که شامگاه (سه شنبه) در جاده جاسک ـ کنارک روی داد، جان خود را از دست داد.

پراید جان عابر پیاده را در محور جاسک – کنارک گرفت

رئیس فوریت‌های پزشکی جاسک گفت: یک عابر پیاده در حادثه رانندگی که شامگاه (سه شنبه) در جاده جاسک ـ کنارک روی داد، جان خود را از دست داد.
پراید جان عابر پیاده را در محور جاسک – کنارک گرفت

View more posts from this author