پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 17بهمن

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 17بهمن
افزایش پلکانی حقوق تا ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 17بهمن

افزایش پلکانی حقوق تا ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 17بهمن

View more posts from this author