پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 27 اسفند

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 27 اسفند
پایان نافرجام نشست ۸ ساعته تعیین مزد کارگری و روزنامه‌های اصلاح‌طلب در موضوع برجام مردم را فریب دادند؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 27 اسفند

پایان نافرجام نشست ۸ ساعته تعیین مزد کارگری و روزنامه‌های اصلاح‌طلب در موضوع برجام مردم را فریب دادند؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 27 اسفند

View more posts from this author