پرداخت بدهی چای‌کاران تا پایان بهمن‌ ماه/ سد پلرود در سال 98 به بهره‌برداری می‌رسد

پرداخت بدهی چای‌کاران تا پایان بهمن‌ ماه/ سد پلرود در سال 98 به بهره‌برداری می‌رسد
نماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به اینکه دولت سهم خود را به چای‌کاران پرداخت کرده است گفت: تا پایان بهمن‌ماه جاری سهم کارخانجات و باقی‌مانده سهم دولت به چای‌کاران پرداخت می‌شود.

پرداخت بدهی چای‌کاران تا پایان بهمن‌ ماه/ سد پلرود در سال 98 به بهره‌برداری می‌رسد

نماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به اینکه دولت سهم خود را به چای‌کاران پرداخت کرده است گفت: تا پایان بهمن‌ماه جاری سهم کارخانجات و باقی‌مانده سهم دولت به چای‌کاران پرداخت می‌شود.
پرداخت بدهی چای‌کاران تا پایان بهمن‌ ماه/ سد پلرود در سال 98 به بهره‌برداری می‌رسد

View more posts from this author