پرداخت 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان

پرداخت 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران گفت: طی سال گذشته بیش از 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد گچساران پرداخت شده است.

پرداخت 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران گفت: طی سال گذشته بیش از 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد گچساران پرداخت شده است.
پرداخت 32 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author