پرداخت 58 میلیارد ریال تسهیلات در بخش بازسازی صنعت و کشاورزی قزوین

پرداخت 58 میلیارد ریال تسهیلات در بخش بازسازی صنعت و کشاورزی قزوین
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از ثبت‌نام 206 فقره درخواست تسهیلات در استان در بخش بازسازی و نوسازی صنعت، معدن و کشاورزی خبر داد و گفت: در استان تاکنون سه فقره به مبلغ 58 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت 58 میلیارد ریال تسهیلات در بخش بازسازی صنعت و کشاورزی قزوین

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از ثبت‌نام 206 فقره درخواست تسهیلات در استان در بخش بازسازی و نوسازی صنعت، معدن و کشاورزی خبر داد و گفت: در استان تاکنون سه فقره به مبلغ 58 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
پرداخت 58 میلیارد ریال تسهیلات در بخش بازسازی صنعت و کشاورزی قزوین

View more posts from this author