پرواز تهران‌ ـ آستراخان روسیه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

پرواز تهران‌ ـ آستراخان روسیه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
استاندار گیلان با بیان اینکه ایجاد پرواز رشت‌ ـ‌ آستراخان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: به‌زودی پرواز تهران‌ـ آستراخان روسیه راه‌اندازی می‌شود.

پرواز تهران‌ ـ آستراخان روسیه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

استاندار گیلان با بیان اینکه ایجاد پرواز رشت‌ ـ‌ آستراخان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: به‌زودی پرواز تهران‌ـ آستراخان روسیه راه‌اندازی می‌شود.
پرواز تهران‌ ـ آستراخان روسیه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

فروش بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author