پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود

پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود.

پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود.
پرواز مستقیم مشهد به قازان بعد از نوروز 97 راه‌اندازی می‌شود

View more posts from this author