پروژه مدرسه خاکعلی 7 ساله شد

پروژه مدرسه خاکعلی 7 ساله شد
بخشدار بشاریات شهرستان آبیک با اشاره به پیشرفت 40 درصدی مدرسه شبانه‌روزی شهر خاکعلی تکمیل آن را نیازمند تخصیص اعتبار دانست.

پروژه مدرسه خاکعلی 7 ساله شد

بخشدار بشاریات شهرستان آبیک با اشاره به پیشرفت 40 درصدی مدرسه شبانه‌روزی شهر خاکعلی تکمیل آن را نیازمند تخصیص اعتبار دانست.
پروژه مدرسه خاکعلی 7 ساله شد

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author