پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان/ پای اختلاف حساب گازی در میان بود

پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان/ پای اختلاف حساب گازی در میان بود
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان خبر داد و گفت: عشق‌آباد با شرکت نفت ایران اختلاف حساب داشت.

پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان/ پای اختلاف حساب گازی در میان بود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان خبر داد و گفت: عشق‌آباد با شرکت نفت ایران اختلاف حساب داشت.
پشت پرده تاخیر در آزادی زندانیان ایرانی در ترکمنستان/ پای اختلاف حساب گازی در میان بود

View more posts from this author