پشت پرده قدردانی وهابیون از «فرقه شیرازی»/ انگلیس تأمین‌کننده مالی شبکه فدک

پشت پرده قدردانی وهابیون از «فرقه شیرازی»/ انگلیس تأمین‌کننده مالی شبکه فدک
کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا گفت: بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند اما نشر این کتاب موج شیعه‌گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.

پشت پرده قدردانی وهابیون از «فرقه شیرازی»/ انگلیس تأمین‌کننده مالی شبکه فدک

کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا گفت: بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند اما نشر این کتاب موج شیعه‌گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.
پشت پرده قدردانی وهابیون از «فرقه شیرازی»/ انگلیس تأمین‌کننده مالی شبکه فدک

View more posts from this author