پیامی به دختران خیایان انقلاب/ حرف دل نسل چهارم و پنجم/ پیام کوتاه مردم به ترامپ

پیامی به دختران خیایان انقلاب/ حرف دل نسل چهارم و پنجم/ پیام کوتاه مردم به ترامپ
راهپیمایان در جشن پیروزی انقلاب با در دست داشتن پلاکاردهایی دست‌نویس خط و نشان‌هایی برای رئیس جمهور آمریکا کشیدند و در عین حال توصیه‌هایی هم برای مسولان داشتند.

پیامی به دختران خیایان انقلاب/ حرف دل نسل چهارم و پنجم/ پیام کوتاه مردم به ترامپ

راهپیمایان در جشن پیروزی انقلاب با در دست داشتن پلاکاردهایی دست‌نویس خط و نشان‌هایی برای رئیس جمهور آمریکا کشیدند و در عین حال توصیه‌هایی هم برای مسولان داشتند.
پیامی به دختران خیایان انقلاب/ حرف دل نسل چهارم و پنجم/ پیام کوتاه مردم به ترامپ

View more posts from this author