پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به آیت‌الله هاشمی شاهرودی

پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به آیت‌الله هاشمی شاهرودی
آیت‌الله اعرافی رئیس المصطفی و مدیر حوزه‌های علمیه با انتشار پیامی، انتصاب «آیت‌الله هاشمی شاهرودی» را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک گفت.

پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به آیت‌الله هاشمی شاهرودی

آیت‌الله اعرافی رئیس المصطفی و مدیر حوزه‌های علمیه با انتشار پیامی، انتصاب «آیت‌الله هاشمی شاهرودی» را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک گفت.
پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به آیت‌الله هاشمی شاهرودی

View more posts from this author