پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی
تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی پیام تسلیتی صادر کرد.

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی

تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی پیام تسلیتی صادر کرد.
پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی

View more posts from this author