پیروزی انقلاب اسلامی ثمره استقامت و استعمارستیزی بود/ حفظ ارزش‌ها همواره در دستور کار باشد

پیروزی انقلاب اسلامی ثمره استقامت و استعمارستیزی بود/ حفظ ارزش‌ها همواره در دستور کار باشد
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی نتیجه نهایی انقلاب اسلامی است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ثمره خون شهدا و استعمارستیزی بود.

پیروزی انقلاب اسلامی ثمره استقامت و استعمارستیزی بود/ حفظ ارزش‌ها همواره در دستور کار باشد

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی نتیجه نهایی انقلاب اسلامی است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ثمره خون شهدا و استعمارستیزی بود.
پیروزی انقلاب اسلامی ثمره استقامت و استعمارستیزی بود/ حفظ ارزش‌ها همواره در دستور کار باشد

View more posts from this author