پیروزی با ارزش تراکتورسازی/ طلسم بازی‌های خانگی گسترش‌فولاد نشکست

پیروزی با ارزش تراکتورسازی/ طلسم بازی‌های خانگی گسترش‌فولاد نشکست
تیم گسترش‌فولاد تبریز برابر پدیده مشهد به تساوی بدون گل رضایت داد.

پیروزی با ارزش تراکتورسازی/ طلسم بازی‌های خانگی گسترش‌فولاد نشکست

تیم گسترش‌فولاد تبریز برابر پدیده مشهد به تساوی بدون گل رضایت داد.
پیروزی با ارزش تراکتورسازی/ طلسم بازی‌های خانگی گسترش‌فولاد نشکست

View more posts from this author