پیروزی تیم بسکتبال شهرداری تبریز برابر مهرام در اولین بازی

پیروزی تیم بسکتبال شهرداری تبریز برابر مهرام در اولین بازی
تیم بسکتبال شهرداری تبریز اولین پیروزی خود را مقابل تیم مهرام تهران در فینال لیگ برتر بسکتبال کشور جشن گرفت.

پیروزی تیم بسکتبال شهرداری تبریز برابر مهرام در اولین بازی

تیم بسکتبال شهرداری تبریز اولین پیروزی خود را مقابل تیم مهرام تهران در فینال لیگ برتر بسکتبال کشور جشن گرفت.
پیروزی تیم بسکتبال شهرداری تبریز برابر مهرام در اولین بازی

View more posts from this author