پیروزی فجر سپاسی در آخرین دیدار تدارکاتی

پیروزی فجر سپاسی در آخرین دیدار تدارکاتی
تیم فجر شهید سپاسی شیراز در آخرین دیدار پیش‌فصل رقابت‌های لیگ دسته اول موفق به شکست حریف خود شد.

پیروزی فجر سپاسی در آخرین دیدار تدارکاتی

تیم فجر شهید سپاسی شیراز در آخرین دیدار پیش‌فصل رقابت‌های لیگ دسته اول موفق به شکست حریف خود شد.
پیروزی فجر سپاسی در آخرین دیدار تدارکاتی

View more posts from this author