پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس

پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس
فرماندار سلماس از پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس خبر داد.

پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس

فرماندار سلماس از پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس خبر داد.
پیشرفت 26 درصدی پروژه انتقال آب از سد زولا به سلماس

کرمان نیوز

View more posts from this author