پیشگیری به جای مبارزه با اعتیاد اولویت دستگاه‌ها باشد

پیشگیری به جای مبارزه با اعتیاد اولویت دستگاه‌ها باشد
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با تاکید بر مقدم بودن پیشگیری بر مبارزه با مواد مخدر گفت: بازگشت یک فرد معتاد به شرایط اول بسیار پرهزینه‌تر و سخت‌تر از پیشگیری است.

پیشگیری به جای مبارزه با اعتیاد اولویت دستگاه‌ها باشد

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با تاکید بر مقدم بودن پیشگیری بر مبارزه با مواد مخدر گفت: بازگشت یک فرد معتاد به شرایط اول بسیار پرهزینه‌تر و سخت‌تر از پیشگیری است.
پیشگیری به جای مبارزه با اعتیاد اولویت دستگاه‌ها باشد

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author