پیوند آهنین روابط ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستاراـ آستارا

پیوند آهنین روابط ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستاراـ آستارا
استاندار گیلان با بیان اینکه بین مردم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پیوند تاریخی بسیار عمیق و ریشه‌داری وجود دارد گفت: راه‌آهن بین‌المللی آستارا- آستارا پیوند بین دوکشور را آهنین و مستحکم‌تر می‌کند.

پیوند آهنین روابط ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستاراـ آستارا

استاندار گیلان با بیان اینکه بین مردم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پیوند تاریخی بسیار عمیق و ریشه‌داری وجود دارد گفت: راه‌آهن بین‌المللی آستارا- آستارا پیوند بین دوکشور را آهنین و مستحکم‌تر می‌کند.
پیوند آهنین روابط ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستاراـ آستارا

View more posts from this author