پیکرهای مطهر شهدای گمنام در اهواز تشییع شد

پیکرهای مطهر شهدای گمنام در اهواز تشییع شد
پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اهواز تشییع ‌شد.

پیکرهای مطهر شهدای گمنام در اهواز تشییع شد

پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اهواز تشییع ‌شد.
پیکرهای مطهر شهدای گمنام در اهواز تشییع شد

View more posts from this author