پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی تشییع شد

پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی تشییع شد
مردم قم پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی را به سمت حرم حضرت معصومه (س) تشییع کردند.

پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی تشییع شد

مردم قم پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی را به سمت حرم حضرت معصومه (س) تشییع کردند.
پیکر آیت‌الله شاه‌آبادی تشییع شد

View more posts from this author