پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا تشییع می‌شود

پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا تشییع می‌شود
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا در قم برگزار می‌شود.

پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا تشییع می‌شود

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا در قم برگزار می‌شود.
پیکر آیت‌الله یعقوبی قائنی فردا تشییع می‌شود

View more posts from this author